Tuesday, 18. 06. 2024
Lash Lifting, Brow Lifting & me shume»Lash Lifting»Këshilla për lakimin e Qerpikëve me rollne

Këshilla për lakimin e Qerpikëve me rollne

Këshilla Video

VENDOSNI ROLLNET SAKTË:

Shiqoni KETU në video se si të vendosni rollnet e Qerpikëve për një lakim të fortë të Qerpikëve. Shmangni gabimin e drredhjeve apo thyerjeve të Qerpikëve.

Ju mund të gjeni videot tona të hollësishme të trajnimit në internet për trajtimet e lakimit së Qerpikëve nën VIDEOS. Këto mund t'i shikoni falas pas regjistrimit të suksesshëm.

Aplikoni gelin saktë Bild

APLIKONI GELIN SAKTË:

Tek Qerpikët e gjatë majat e Qerpikëve te lyhen? Kjo është e gabuar: kudo që vendoset Gelli, ajo funksionon dhe formezohen Qerpikët. Në qoft se Qerpikët janë me të gjatë se deri te mesi i rollneve,nuk duhet lyer te majat asesei te lyhen me Gell. Perndryshe krijohen dredh!

Aplikoni gellin saktesishtë tek rollnet e medha Bild

APLIKONI GELLIN SAKTESISHTË TEK ROLLNET E MEDHA:

Nëse për trajtim janë përdorur rollne shumë të mëdha (Nr. 5 ose Nr. 6), Gelli mund të jetë aplikuar shumë larg rrënjes së Qerpikëve. Si rezultat, lakimi i Qerpikëve vjen shumë vonë (vetëm pranë majave të Qerpikëve).

E saktë: Sidomos tek rollnet shumë të mëdha, Gelli duhet të aplikohet shumë afër rrënjes së Qerpikëve në mënyrë që lakimi  i Qerpikëve të fillojë menjëherë.

Ju lutemi na kontaktoni me email për të ditur se si mund ta hiqni përsëri dredhjen e padeshiruar!

info[at]wimpernwelle.com

Pse kryqëzohen Qerpikët pas trajtimit?

Shkaku: Qerpikët nuk janë krehur para trajtimit (furça e Qerpikëve!) Dhe / ose nuk janë shtypur drejt dhe në mënyrë të barabartë në rollne.

Çfarë mund të bëni? Lakimi i Qerpikëve mund të përsëritet menjëherë. Krihni me kujdes Qerpikët në rollnet e Qerpikëve, drejt dhe në mënyrë të barabartë.

Pse Lakimie qerpikëve zgjat vetëm 1 deri në 2 javë edhe pse ishte perfekte?

Shkaku: Gelaët kanë vetëm një kohë të kufizuar të ruajtjes (shih paketimin: orë me rërë) dhe pastaj gradualisht humbin efektin e tyre. Lakimi i qerpikëve bëhet i paqëndrueshëm.

Çfarë mund të bëni? Përsëriteni Lakimin e Qerpikëve menjëherë me Gellat qe jan me afat, nuk ka nevojë të prisni.

Qerpikët nuk janë të lakuar aq bukur sa ishte planifikuar?

Shkaku 1: Rollnet e zgjedhura të Qerpikëve ishin shumë të mëdha.
Çfarë mund të bëni? Lakimi i Qerpikëve mund të përsëritet menjëherë me rollne më të vogla.

Shkaku 2: U përdor shumë pak Gell.
Çfarë mund të bëni? Lakimi i Qerpikëve mund të përsëritet menjëherë. Përhapeni Gellin trash.

Ju nuk shihni ndonjë rezultat fare?

Shkaku 1: Struktura e qerpikëve është shumë e fortë.
Çfarë mund të bëni? Përsëriteni Lakimin e Qerpikëve me një kohë më të gjatë ekspozimi për Gel 1.

Shkaku 2: Gelli është shumë i vjetër dhe ka humbur plotësisht efektin e tij.
Çfarë mund të bëni? Përsëriteni Lakimin e Qerpikëve me një Gell të ri.